Nieuwsbrief april 2018

De nieuwsbrief van april 2018 is er. Veel plezier met lezen!

Posted in Nieuws | Leave a comment

Nieuwsbrief

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief van SPOT Tanzania! In de nieuwsbrief staan onder andere de resultaten van de afgelopen periode.

Klik hier om hem te lezen.

Posted in Nieuws | Leave a comment

Nieuwsbrief mei 2017

Beste SPOT Tanzania volgers!

Een bomvolle nieuwsbrief met een afgerond project en een nieuw project op komst, de training
van lokale technici en het resultaat van de kerstactie van 2016. Ook zijn wij druk bezig met het
plannen van een nieuw bezoek van SPOTT bestuursleden aan Chamavita voor komend najaar.

Dank voor jullie betrokkenheid en veel leesplezier!

Klik hier om de nieuwsbrief te bekijken

Posted in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief mei 2017

Wat moeten we met onderhoud en beheer door watergebruikers ?

SPOTT en Chamavita proberen naast het aanleggen van drinkwatersystemen tegelijkertijd ook een goed beheer en onderhoud daaraan op gang te brengen. Want zonder onderhoud zie je dat steeds minder dorpskranen water geven en de gebruikers weer moeten terugvallen op vervuilde beekjes. Het vervangen van kapotte kranen, het repareren van lekkages en het schoonhouden van de bronnen is essentieel voor het voortbestaan van een watervoorziening. Maar ook mensen die illegaal schaars water aftappen moeten aangesproken worden. Het zijn de dorpelingen zelf, verenigd in de Community Owned Water Service Organisations (COWSOs), die voor dat alles verantwoordelijk zijn. Zij moeten maandelijks watergeld van de gebruikers ophalen, dat geld beheren en beschikbaar stellen als er behoefte aan reparatie is.

Ondanks veel trainingen, die Chamavita hun door de jaren heen heeft gegeven, komt er helaas weinig van goed beheer terecht. Onze negatieve ervaringen hebben ons duidelijk gemaakt : deze COWSO- organisatievorm werkt niet. Vooral niet omdat er teveel belangentegenstellingen in het spel zijn en deskundigheid ontbreekt. De rijken in de dorpen pakken water dat voor de armen bestemd is. Chamavita en SPOTT staan de meer bedrijfsmatige aanpak voor van TARUWAS, een waterbedrijf met professionele onderhoudsmonteurs en verantwoord financieel management. Daarin nemen de COWSOs deel, maar ze delegeren hun onderhoudstaken aan dat bedrijf. In de praktijk blijken het vooral de kleinere COWSOs die willen samenwerken in TARUWAS. De grotere weigeren vooralsnog. Zij vinden dat ze het wel alleen kunnen, al wijst de praktijk al jarenlang het tegendeel uit.

Omdat de problemen met de COWSO’s niet alleen in ons gebied spelen maar overal in ruraal Tanzania, hebben we Dr. Mgana van de ARDHI universiteit in Dar es Salaam benaderd om met ons te bekijken hoe we de COWSO problematiek op nationaal-politiek niveau kunnen aankaarten. Deze structuur, waarin gebruikersverenigingen de volledige zeggenschap hebben over de watervoorziening in hun eigen dorp is namelijk verankerd in het Tanzaniaanse nationaal waterbeleid. Dr. Mgana heeft contact op genomen met o.a. GiZ (Duitse ontwikkelingssamenwerking) en UNICEF. Men is het daar eens met onze kritische benadering en zelfs het Waterministerie heeft belangstelling. Ondertussen heeft Dr. Mgana nog andere afspraken gemaakt en wordt er gedacht aan een nationale workshop over dit onderwerp. SPOTT heeft inmiddels een commentaar geschreven naar aanleiding van het overheidsdocument National Rural Water Service Strategy 2015-2020. Dat document wil de COWSO aanpak met veel trainingen versterken. Wij geloven daar niet meer in. We willen dat inbrengen in de discussies met het Ministerie. Wordt vervolgd!

Posted in Nieuws | Leave a comment

Waterprojecten in Tanzania; het begon 29 jaar geleden.

[Blog van Kees Kempenaar, bestuurslid SPOT Tanzania]

Februari 2016. Ik ben in het gebied waar we in 1987 begonnen met drinkwatervoorziening. Ik sta voor het gemeentehuis van Lukozi. Ontmoet oudere mensen die mij nog kennen en ook dorpsloodgieters die hun werk proberen te doen. De vergadering met de watergebruikers verenigingen in het Lukozi project zou nu moeten beginnen. Hoofdagendapunt is beheer en onderhoud via inkomsten vanuit de waterverkoop. Het project gebied begon met 6 watergebruikers verenigingen. Door de vorming van nieuwe dorpen zijn dat er nu negen. Negen verenigingen tot één visie/beleid brengen is complex, er zijn veel verschillende belangen. Een half uur later, nog steeds weinig mensen aanwezig voor de vergadering.  Weet je wat: het is nu 2 uur en nog geen lunch, ik ga oliebollen eten met coca cola in de dorpskiosk.

In de kiosk staan 3 jongemannen van ca. 25 jaar. Ze hebben lol en zien waarschijnlijk aan mijn gezicht dat ik ze versta.  Daarom na een kwartier: Mzee (zo spreek je oudere mensen aan, het is een titel met respect)  wat brengt u hier, bent u toerist? Nee ik kom voor de watervergadering in het gemeentehuis. En zo praten we over het water, het onderhoud en waarom mensen niet willen betalen. Het onderhoud is slecht omdat de dorpsloodgieters slecht betaald worden. De waterverdeling is ook slechter geworden omdat de rijken veel af tappen. Ze kunnen veel aftappen in een korte tijd omdat ze een privéopslagtank hebben van 500 tot 5000 liter. Dezelfde rijken zitten in het dorpsbestuur en zorgen dat hun (water) situatie goed blijft. De voorziening is onregelmatig en daarom willen de armere mensen niet betalen. Een ander gegeven: mensen hebben nog nooit voor water betaald, en het water komt van God. Waarom zou je dan betalen?

Een vraag van mijn kant: vroeger gaf de voorziening toch gewoon elke dag overal water? Verlangen mensen daar niet naar terug?Ja dat klopt, dat is langzaam achteruit gegaan en onze moeders en vrouwen zouden dat zeker terug willen. Wat denken jullie kunnen we deze situatie weer terugdraaien? Nou dat wordt moeilijk: er zijn nu meer mensen, en meer mensen hebben een privéaansluiting met een reservoir. Inderdaad: volgens de cijfers wonen er nu 2x zoveel mensen dan in 1987.

Overigens Mzee ik hoorde het van mijn vader, vroeger liep hier een jonge Mzungu (is het woord voor een persoon met een Europees uiterlijk), die dit systeem heeft gebouwd. Kent u hem misschien? Hij heette Kèshi. Ja, die Mzungu ken ik wel. Waar woont hij nu? In Nederland. Wil je hem de groeten doen? Nou weet je, ik ben het zelf die jonge Mzungu.  Ze kijken mij aan, niet te geloven, zo oud en hij loopt hier nog rond. En je helpt ons nog steeds? Nou ja, niet meer met geld wel met advies. Ik wil dat het onderhoud verbetert zodat jullie moeders en vrouwen weer overal elke dag water kunnen tappen. Die hele watervoorziening heeft biljoenen Shillings gekost, daar moet je zuinig mee zijn. Als het onderhoud niet verbeterd dat is het over 20 jaar versleten en dan hebben jullie geen schoon water meer.

De vergadering wil beginnen, ik word uit de kiosk opgehaald. Ik schud op Tanzaniaanse manier de hand en ze kijken me positief aan. Dank je wel, goed jullie gesproken te hebben en de oliebollen zijn prima! Zeg tegen jullie moeder en vrouw dat ze moeten opkomen voor hun recht: Elke dag water!

December 2016. Er is een nieuw bestuur voor de overkoepelende Watergebruikers vereniging in Lukozi.  Dat hoor ik in een lang telefoongesprek met Mwanjela, de uitvoerend Ingenieur van Chamavita. Het nieuwe bestuur wil dat het water betaald gaat worden, dit om een inkomens basis te hebben voor beheer en onderhoud. Zou mijn pleidooi in de vergadering en het gesprek in de kiosk van februari jl. dan toch nog invloed hebben?  Zijn er vrouwen die hun rechten hebben uitgesproken? Gaat het onderhoud lukken? Allemaal vragen en de toekomst zal het leren.

Vergadering van de Lukozi watergebruikers vereniging:

Posted in Nieuws | Leave a comment

SPOT Kerstactie en nieuwsbrief december

Beste SPOT Tanzania volgers!

In de laatste nieuwsbrief van dit jaar veel aandacht voor ons lopende project in Maringo Juu, wat begin volgend jaar wordt opgeleverd. Daarnaast een oproep richting u en uw omgeving voor onze kerstactie van dit jaar! In 2017 hopen we 700 inwoners van Kinko-Kwemabande van water te gaan voorzien. Uw steun hiervoor is van harte welkom!

Hartelijk dank en alvast een prettige kerst gewenst!

SPOT Kerstactie Nieuwsbrief December 2016

Posted in Nieuws | Leave a comment